Αντισκωριακά πιγμέντα
Πρόσθετα μετατροπής σκουριάς
Αναστολείς αναδυόμενης σκουριάς
Αντισκωριακά πρόσθετα για κονιάματα
Αντισκωριακά υγρά πρόσθετα για χρώματα μετάλλου διαλύτου & υδατικής βάσης