Ανυδρίτης (Θειικό ασβέστιο)
Τριϋδροξείδιο αλουμινίου (ATH)
Βωξίτης (ή κορούνδιο)
Κριστομπαλίτης
Άστριος
Τριμμένη ύαλος
Ίνες υάλου
Ίνες πετροβάμβακα
Ίνες προπυλενιου
Χουντίτης
Υδρομαγνησίτης
Καολίνης
Πεφρυγµένος Καολίνης
Μαρμαρυγιακό οξείδιο σιδήρου (Miox)
Μαγνητίτης
Νεφελοσυενίτης
Βολλαστονίτης
Χαλαζιακή άλευρος
Χαλαζιακή άμμος
Επικαλυμμένη χρωματιστική χαλαζιακή άμμος
Τετηγμένη σίλικα
Αλούμινα,σφαιρική & λευκή τετηγμένη
Σφαιρική σίλικα
Ολιβίνης
Μαρμαρυγίας (Μοσχοβίτης, Φλογοπίτης) – Μίκα
Υψηλής καθαρότητας φυσικοί βαρύτες (Θειικό βάριο)
Έτοιμα μίγματα για αυτοεπιπεδούμενα συστήματα
Καρβίδιο του πυριτίου
Τάλκης
Φυσικοί γρανίτες
Μεταλλικά πιγμέντα
Κίσσηρη (ελαφρόπετρα)