Ακρυλικές
Βινυλικά /ακρυλικά
Στυρενίου / βουτανιεδίου
Πολυουρεθανικές
Αλκυδικές
Πολυεστέρες – Πολυόλης
Πολυαιθέρες – Πολυόλης