Βραδύκαυστα
Διογκούμενα πυράντοχα
Χρώματα πούδρας
Διαγράμμισης
Ελαφρόστοκος
Πυριτικά
Ψευδαργύρου Ανόργανα
Υφαλοχρώματα – Υποθαλάσσια χρώματα
Τεχνοτροπίες και ειδικά εφέ
Εποξειδικά
Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα
Πισίνας
Σπρέι
Μελάνια
Καθαριστικά για γκράφιτι
Για δεξαμενές πετρελαιοειδών και σωληνώσεις
Για επαφή με τρόφιμα
Για αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους